Ga naar de inhoud

Uitgebreide verhuisverzekering

Verhuizen met verhuis garantie


U bent heel zuinig op uw spullen en mag er natuurlijk vanuit gaan dat wij uw inboedel met de grootste zorg behandelen.


Een ongelukje zit echter in een klein hoekje. Vandaar dat wij voor u het garantiecertificaat afsluiten. Dit certificaat staat garant voor een uitgebreide verhuisverzekering die alleen door Erkende Verhuizers mag worden aangeboden.


Het certificaat biedt u de volgende 3 garanties:


Uitgebreide verhuisverzekering: Wij verzekeren uw inboedel tot € 100.000,00 op basis van nieuwwaarde voor materiële schade.


Verhuisgarantie: Mochten wij door een faillissement of door surseance van betaling niet in staat zijn om uw verhuizing uit te voeren, dan kunt u een beroep doen op de verhuisgarantie. In overleg met de organisatie voor Erkende Verhuizers wordt uw verhuizing dan, met bekwame spoed, door een ander erkend verhuisbedrijf uitgevoerd. Zo blijft uw planning zo goed mogelijk intact en kunt u alsnog verhuizen.


Aanbetalingsgarantie: De aanbetalingsgarantie biedt u de zekerheid dat uw eventuele aanbetaling tot maximaal 25% van de overeengekomen verhuisprijs door de Organisatie voor Erkende Verhuizers is gegarandeerd, indien u de verhuizing alsnog door een ander erkend verhuizer laat uitvoeren. Deze garantie is alleen van toepassing als er net als bij de verhuisgarantie sprake is van een faillissement of surseance van betaling en met een maximum van € 1000,00.


Niemand anders dan de Erkende Verhuizers biedt u deze garanties!